Linh Hoàng

Các tác phẩm của Linh Hoàng

Bếp lửa

Bếp lửa

Oil, 140 x 100 cm
Linh Hoàng