Nắng thu

Nắng thu
Nắng thu
Kích thước: 80 x 100 cm
Tác phẩm Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019

Tác phẩm cùng họa sỹ

Phố Hoa

Phố Hoa

Sơn dầu
Nắng hạ

Nắng hạ

Sơn dầu
Hoa nắng

Hoa nắng

Sơn dầu
Nắng thu

Nắng thu

Sơn dầu
Hoa nắng 8

Hoa nắng 8

Sơn dầu

Tác phẩm cùng loại