Trên phố

Trên phố
Trên phố
Kích thước: 75 x 100 cm
Tác phẩm Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019

Tác phẩm cùng họa sỹ

Góc phố

Góc phố

Sơn dầu
Trên phố

Trên phố

Sơn dầu
Cúc họa mi

Cúc họa mi

Sơn dầu

Tác phẩm cùng loại